Daily Archives: August 7, 2020

เออาร์ไอพี ร่วมสนับสนุนการศึกษา มอบทุนพัฒนาทักษะไอทีแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เออาร์ไอพี ร่วมสนับสนุนการศึกษา มอบทุนพัฒนาทักษะไอทีแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read More »