Daily Archives: November 19, 2021

BUSINESS+ ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย เชิดชูสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” โดยในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 29 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 8 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 21 รางวัล โดยทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถือเป็นองค์กรต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 9 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” …

Read More »