Daily Archives: January 12, 2022

AE Digital Marketing

ขายงาน เพื่อให้ถึงเป้าที่ได้รับมอบหมาย ,วิเคราะห์ ลูกค้า และนำเสนอ Products และ หรือ Services เหมาะสมกับลูกค้า

Read More »

VDO EDTOR

ตัดต่อวิดีโอ รายการต่างๆ และร่วมออกแบบงานกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ

Read More »