Monthly Archives: December 2022

เออาร์ไอพี ร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักศึกษาของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 84 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อเร็วๆนี้

Read More »

บมจ.เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ THAILAND TOP SME AWARDS 2022

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model” โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีเชิดชูเกียรติให้แก่สุดยอดผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม จำนวน 22 รางวัล ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิตยสาร Business+ และธพว. ภายในงานมีผู้บริหารผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

Read More »

นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565”

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ที่ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการโหวตคัดเลือกจากผู้บริโภค มอบให้กับองค์กรใน 10 ประเภทสินค้าและบริการ รวม 38 รางวัล ซึ่งพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “นิตยสาร Business+ ร่วมกับ …

Read More »