Daily Archives: December 6, 2022

บมจ.เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ THAILAND TOP SME AWARDS 2022

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model” โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีเชิดชูเกียรติให้แก่สุดยอดผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม จำนวน 22 รางวัล ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิตยสาร Business+ และธพว. ภายในงานมีผู้บริหารผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

Read More »