เออาร์ไอพี ร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักศึกษาของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 84 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อเร็วๆนี้