Daily Archives: September 8, 2023

เออาร์ไอพี แถลงข่าวจัดงาน Enhancing Thailand Tourism 2023 งาน TravelTech Conference สุดยิ่งใหญ่ ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” (Enhancing Thailand Tourism 2023) งาน Travel Tech Conference ที่ยิ่งใหญ่สุดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Enabling Tomorrow’s Destination ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต ในรูปแบบ Hybrid Event โดยระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2566

Read More »