Daily Archives: November 24, 2023

บมจ. เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023 เชิดชูเอสเอ็มอีที่มีการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม

นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 เป็นรางวัลที่เป็นเครื่องหมายแห่งสำเร็จจากการคัดเลือกธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยมีธุรกิจที่ SME ที่ได้รับรางวัลจำนวน 20 รางวัล ที่ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดและโปร่งใส่โดยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิตยสาร Business+ และธพว.

Read More »