บมจ.เออาร์ไอพี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect” ร่วมคืนผืนป่า 91 ไร่ ณ จ. แพร่

บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ผืนป่า ณ ชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวณอ่างเก็บน้ำม่อนแม่ถาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รวม 91 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ ภายใต้โครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม maiA ร่วมกับสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้, หน่วยงานพันธมิตร และบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี วิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนพันธมิตรภาครัฐและชุมชน ประกอบด้วย ประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ และนันทนา บุญยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) ระดมทุนปลูกป่าบนพื้นที่ 91 ไร่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียนใน mai 53 บริษัท รวม 65 ไร่ และตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ไร่ นำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 390 ครัวเรือน