งาน Commart โดย เออาร์ไอพี รับประกาศนียบัตร การรับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดย นายพรชัย จันทรศุภแสง (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีที และการจัดงาน เข้ารับประกาศนียบัตร “การรับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral” ประเภทอีเว้นท์ จากการดำเนินงานจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าไอซีที Commart Joy 2019  ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิได้เท่ากับศูนย์ ภายในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2562 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ (ขวา) เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ  ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งการจัดงานอีเว้นท์ที่ต้องมีการใช้พลังงานในหลายส่วน ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน

การจัดอีเว้นท์ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดยส่งเสริมให้มีการจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศมาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดงานเพื่อทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงเรียกว่า  Carbon Offset หรือทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงเท่ากับศูนย์ เรียกว่า Carbon Neutral

การทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนจากการงานจัดอีเว้นท์ จึงถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาครวมลง ซึ่งหากผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจหรือภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมใจกันจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นการแสดงความความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ก็จะเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้มีผู้พัฒนาโครงการ หรือกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นด้วย อันจะทำให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากเช่นกัน

ข้อมูลจาก : http://carbonmarket.tgo.or.th