อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้า ,มีทักษะการนำเสนอ, ตรรกะ และ การจัดการลำดับความสำคัญของงาน

PDPA Product Support Officer (Contract)

ลักษณะงาน

 • อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้า
 • รับเรื่อง ตอบคำถาม และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทดสอบระบบเพื่อหาบั๊กของระบบ พร้อมทำรายงานสรุป
 • ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาของระบบ
 • นำเสนอคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่ควรมีจากปัญหาที่ลูกค้าพบระหว่างใช้งาน
 • ทำรายงานสรุปปัญหาของลูกค้า พร้อมสรุปวิธีแก้ไข

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการนำเสนอ, ตรรกะ และ การจัดการลำดับความสำคัญของงาน
 • สนใจส่ง resume และ port งานมาที่ kochaporns@arip.co.th หรือ line pummyworld ทักสมัครงาน