ออกแบบงานและจัดทำผลงาน motion graphic หรือ animation ต่างๆ

Motion Graphic Design

 

 

 

 

ลักษณะงาน

ออกแบบงานและจัดทำผลงาน motion graphic หรือ animation ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของบริษัท เช่น VDO animation สื่อการเรียนการสอน, VDO animation ละครบทบาทสมมติ, ออกแบบฉากการถ่ายทำจาก 3D, ออกแบบ VTR ทั่วไป, ออกแบบ key training แบะ typography motion สำหรับสอดแทรกในรายการ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Motion graphic, animation, VDO หรือ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ Adobe Premiere Pro ได้
  • ถ้าใช้ โปรแกรม 3D เช่น Cinema 4D, Maya, 3D Max จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สนใจส่ง resume และ port งานมาที่ kochaporns@arip.co.th หรือ line pummyworld ทักสมัครงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *