คิด Content รายการ ,เขียนสคริปรายการ , คุมการถ่ายทำ ถ่ายภาพ, กำกับพิธีกร , ดูแลการตัดต่อ ,มีความเป็นผู้นำ บริหาร จัดการทีมงานได้ดี

Producer

      รายละเอียดงาน
 • คิด Content รายการ ,เขียนสคริปรายการ , คุมการถ่ายทำ ถ่ายภาพ, กำกับพิธีกร , ดูแลการตัดต่อ
 • ผลิดรายการโทรทัศน์คิดรูปแบบรายการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • ทำคลิปวีดีโอเพื่อใช้บนเว็ปไซด์/ และงานวิดีโอต่าง ๆ ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสนอลูกค้า

  คุณสมบัติ

  • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านรายการทีวี 3 ปีขี้นไป
  • คิดcontent เขียนสคริป คุมการถ่ายทำ
  • มีทักษะด้านการตัดต่อบ้าง
  • มีความเป็นผู้นำ บริหาร จัดการทีมงานได้ดี
  • มีความขยัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รับผิดชอบและรับความกดดันได้ดี
  • สนใจส่ง resume และ Portfolio มาสมัคร ตามอีเมล์ด้านล่าง