นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564”

            นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564 จำนวน 39 รางวัล ใน 14 ประเภทกลุ่มสินค้า รางวัลที่ผ่านการคัดเลือกสำรวจและวิจัยตลาดตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ และคะแนนโหวตจากผู้บริโภค โดยหวังเป็นแบบอย่างความสำเร็จแก่องค์กรธุรกิจในการสร้างแรงขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ต่อไป

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุริม โอทะกานนท์ รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารจากหน่วยงานที่ได้รางวัลร่วมงาน เข้ารับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นิตยสาร Business+  ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจมีโอกาสได้ใกล้ชิดสัมภาษณ์กับผู้บริหารระดับสูงมากมาย พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  และพบว่าสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า องค์กรธุรกิจจึงสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ออกมาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ นิตยสาร Business+ จึงได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อร่วมกันวิจัยตลาดเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่อยู่ในใจผู้บริโภคในแต่ละประเภทสินค้า และนำเสนอให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตสุดยอดสินค้าหรือบริการแห่งปี เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ควรค่าแก่รางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR 2021 ในครั้งนี้ และได้จัดงานงานมอบรางวัลขึ้น ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ และก่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุริม โอทะกานนท์ รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ความนิยมของผู้บริโภคมีบทบาทอย่างมากต่อองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าในสายงานใดก็ตาม ต้องทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การวิจัยพัฒนากระบวนการต่างๆ ตลอดจนการวางแผนการตลาดที่สามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการในระดับราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นสินค้าและบริการใดที่ตรงความต้องการของลูกค้า และทันต่อสถานการณ์ได้มากกว่า จะเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้มากที่สุด เช่นเดียวกับที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU ให้ความสำคัญ ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการศึกษาและวิจัย ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการยอมรับจาก AACSB เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ top-5 % ของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญ ของวิทยาลัยกาจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในฐานะสื่อด้านธุรกิจชั้นนำ ร่วมกันค้นหาสุดยอดสินค้าและบริการยอดนิยมแห่งปีขึ้น ผมเชื่อมั่นว่า การมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR 2021 จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มุ่งไปสู่ประโยชน์ของทุกคนในสังคมต่อไป”

รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564 BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021” ในครั้งนี้จัดมอบรางวัลให้กับประเภทของสินค้าและบริการใน 14 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม , แฟชั่น, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัว, การเงินการลงทุน, การประกันภัย, ยานยนต์, วัสดุก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, สุขภาพและบริการทางการแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, พลังงานและสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีดิจิทัล รวม 39 รางวัล

รายชื่อรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ยอดเยี่ยมแห่งปี

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ประเภทคอลลาเจน โดย บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าเพื่อสุขภาพ โดย บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินเพื่อสุขภาพ ด็อกเตอร์ ยู (ชิเซน) โดย บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มการเงินการธนาคารและการลงทุนยอดเยี่ยมแห่งปี

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โครงการบ้านล้านหลัง โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • สินเชื่อและหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน Blue Finance โดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. โดย ธนาคารกรุงไทย
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Zipmex โดย Zipmex ประเทศไทย

ประเภทสินค้าและบริการการขนส่งยอดเยี่ยมแห่งปี         

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์การบริการขนส่ง Kerry Express โดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานยอดเยี่ยมแห่งปี

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เก้าอี้เพื่อสุขภาพ WORKSCAPE โดย บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ Roborock S7 โดย บริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ รุ่น Puri Cool Series โดย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นไฮเออร์ รุ่น H2 Series โดย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องซักผ้า LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทโทรทัศน์ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มการท่องเที่ยวและเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ยอดเยี่ยมแห่งปี

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทโรงภาพยนตร์ MAJOR CINEPLEX โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและรับส่งข้อมูลประเภทมัลติคลาวด์ Nutanix โดย บริษัท นูทานิคซ์ จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลประเภท Harddisk SEAGATE SKYHAWK สำหรับกล้องวงจรปิด โดย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ทางเทคโนโลยี Best Tech Info Sharing โดย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย TIP PERSONAL CYBER โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันภัย 3 โรคกวนใจ โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ 2+ จัดเต็ม โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพระดับพรีเมี่ยม Elite Health โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย D Health โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ iShield โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน AIA Infinite Gift Prestige (ยูนิต ลิงค์) โดย เอไอเอ ประเทศไทย

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี

 • สถานีบริการน้ำมัน PT โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มแฟชั่นยอดเยี่ยมแห่งปี

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทอง ออโรร่า (Aurora) โดย บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานทางเลือก MG HS PHEV โดย บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์ครอสโอเวอร์เอสยูวี NEW MAZDA CX-5 โดย บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งหรูหราระดับต้น MINI Cooper SE โดย มินิ ประเทศไทย
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์ สมรรถนะสูง BMW X7 xDrive30d M Sport โดย บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ปิกอัพ NEW! ISUZU D-MAX โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์ ALL-NEW ISUZU MU-X   โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ Xtra-Cole Ceramic X โดย บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำกัด
 • ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ไฟฟ้า MICHELIN PILOT SPORT EV โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 • ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ MICHELIN PRIMACY 4 โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มวัสดุก่อสร้างยอดเยี่ยมแห่งปี

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ COTTO โดย บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด