Daily Archives: November 11, 2019

เออาร์ไอพี จัดงาน THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สู่พื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยความร่วมมือของ กรมสรรพากร และ ETDA

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพื่อนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ได้จัดงาน “THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019” โดยได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพากร และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Read More »

งาน Commart โดย เออาร์ไอพี รับประกาศนียบัตร การรับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral

งาน Commart Joy 2019 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการรับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าไอซีทีหนึ่งเดียวที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

Read More »