Daily Archives: December 2, 2021

นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564”

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564 จำนวน 39 รางวัล ใน 14 ประเภทกลุ่มสินค้า รางวัลที่ผ่านการคัดเลือกสำรวจและวิจัยตลาดตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ และคะแนนโหวตจากผู้บริโภค โดยหวังเป็นแบบอย่างความสำเร็จแก่องค์กรธุรกิจในการสร้างแรงขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ต่อไป

Read More »