Daily Archives: July 18, 2022

เออาร์ไอพี ร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมี รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Read More »