Monthly Archives: August 2022

AE (Sales) ขายโฆษณา ,งาน Event

นำเสนอขายผลิตภัณฑ์อาทิเช่น นิตยสาร ,การขายโครงการต่าง ๆ, การขาย event นำเสนอราคา และปิดการขายเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย

Read More »