Daily Archives: March 16, 2023

เออาร์ไอพี จับมือ ม.หอการค้าไทย จัดมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023”  เครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Resilience to Deglobalization” โดยมีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 19 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 7 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 12 รางวัล นับเป็นแบบอย่างของความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป

Read More »