Monthly Archives: April 2023

บมจ. เออาร์ไอพี มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ที่ 2 จากขวา) และ นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (ที่ 1 จากขวา) ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี (ที่ 2 จากซ้าย) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิร คูณทวีเทพ Executive Assistant  (ที่ 1 จากซ้าย) รับมอบ  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Read More »

นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2566”. “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023”

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023” รางวัลที่มอบให้กับสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2566 อันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดยมอบให้แก่องค์กรที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดใน 12 ประเภทสินค้าและบริการ รวม 20 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัล แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์    

Read More »