Daily Archives: February 9, 2024

เออาร์ไอพี จับมือสถาบัน ICTI และ ETDA จัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024” พร้อมดันธุรกิจไทย ให้ทะลุขีดจำกัด ด้วย AI

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA จัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้มาในแนวคิด “Accelerating Business Beyond Limits with AI - เร่งธุรกิจให้ทะลุขีดจำกัดด้วย AI” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และอัปเดตเทรนด์ธุรกิจ AI ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ใน 10 หัวข้อสัมมนาโดย 15 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ AI และ Digital Transformation พร้อมการมอบรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024” ให้แก่องค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล จากอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ

Read More »